събота, 2 февруари 2013 г.

Добри дела #301 - Открийте удовлетворението - коментар върху сура ал-Кариа (Бедствието)


101. Сура Бедствието (Ал-Кариа) 

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Бедствието!
2. Какво е Бедствието?
3. И откъде да знаеш ти какво е Бедствието?
4. Деня, в който хората ще бъдат като пръснати пеперуди
5. и планините ще бъдат като разпокъсана вълна...
6. Онзи, чиито везни натежат,
7. ще има живот в доволство,
8. а онзи, чиито везни олекнат,
9. завръщането му е бездна.
10. А откъде да знаеш ти какво е тя?Коментар: 

1. Ал-Кариа означава възкресяване. Понятието ал-кариа загатва също за удряне или силно чукане. Събитието удря човешките сърца със своя всепоглъщащ ужас. 

2. Това е първото действие на Този, който удря. Действие, което хвърля човешките сърца в паника и разтреперва краката им от страх. Онзи, който чува, усеща че всичко, което го задържа на този свят, се разпръсква наоколо като прах. 

3. В наша полза е да преценим тежестта, дали е тежко или леко. Това означава, че има норми, които Бог определя като ценни, а други – като нямащи стойност. 

4. „Онзи, чиито везни натежат” - съгласно Божествената мяра и оценка – „ще има живот в доволство”. Бог ни съобщава това общо, без подробности. Следователно тази вест свежда до вниманието на човек значението на доволството и удовлетворението или всъщност – истинското щастие.

5. „ а онзи, чиито везни олекнат” - съгласно същата Божествена мяра и оценка – „завръщането му е бездна”.

Сайид Кутб в the Shade of the Quran

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации