вторник, 5 февруари 2013 г.

Урок от Хиджра (част 2)

източник на снимкатаВ предишния ни Урок от Хиджра, част 1 обяснявахме как Хиджрата на Пророк Мухаммад (салаллаху алейхи уа саллам ) от Мекка в Медина, е едно плодотворно действие, вместо да се стои в Мекка сред много трудности в разпространяването на посланието на Исляма сред хората.

В този пост искам да започна оттам, откъдето спряхме предишния път, говорейки за Хиджра, като ще стане дума за много истории за преселението, които сте чували, но този път ще са през призмата на желанието ни за плодотворност ин ша Аллах.
Предварително планирано пътуване
Пророк Мухаммад (салаллаху алейхи уа саллам) и сподвижника му Абу Бакр ас-Сиддик р.а., са подготвили доста добре своето пътуване. Осигурили са транспорта си, планирали са как да прикриват следите си, наели са водач, както и хора, които да донасят новини от Мекка и такива, които да носят храна всяка вечер.

Някой може да попита защо Пророк Мухаммад (салаллаху алейхи уа саллам) и неговия другар са планирали толкова прецизно това преселение? Та нали то е било благословено от Аллах субханаху уа та'ала, с Негово позволение? Не са ли били най-добрите хора за времето си? Определено Аллах би могъл да подготви едно магическо пътуване, както е сторил за Исраа уа'л Ми'радж?

Довери се напълно на Аллах
Мислейки за това пътуване разбираме, че то не е било само за Пророка с.а.с. и неговия сподвижник, а преселение за нас - мюсюлманите - да извлечем и научим полезните и незабравими уроци от него, важни за всички времена.

Пророкът и Абу Бакр са подготвили всичко много добре, за да имаме предвид, че дори най-добрите в човечеството, дори да служите на Аллах, вие трябва да ползвате средствата, които Аллах ви е дал да постигнете целите си. Това показва необходимостта от действия, доверявайки се напълно в постановленията на Аллах, а всъщност това е неделима част от вярата в постановленията на Аллах. 

По-нататъшно просетляване на това виждаме в скъпоценния момент, когато Абу Бакр р.а. и Пророкът с.а.с. се приютяват в пещера между Мекка и Медина. Те се скриват там, въпреки че Мекканците могат да проследят дирите им. Когато преследвачите достигат до пещерата, Абу Бакр се паникьосва и казва: "О, Пратенико на Аллах, ако погледнат надолу, ще ни видят!" Но Пророкът с.а.с отвърнал: "– Абу Бакр, какво мислиш, че ще се случи с двама души, когато третият е Аллах. Не се бой, Аллах е с нас."
Тези силни думи трябва да са на езика на всеки мюсюлманин и мюсюлманка във всяка ситуация или трудност, с която той/ тя се сблъскват.

Практически уроци от Хиджра

Искам да помислим как на практика в живота ни може да се прилага тази концепция за баланс между използуването на всички възможности и вярата в Аллах? Това изисква специална нагласа, която е следствие от постоянно обучение и самооценка на действията. Когато искате да постигнете някаква цел, вие трябва да форсирате и подготвите себе си, молейки се в същото време на Аллах и искайки от Него така, сякаш нямате нищо.

Помня веднъж как имах да изпълнявам много тежка и предизвикателна задача в работата си, направих всичко по силите си за изпълняване на задачата, но в същото време започнах да се моля на Аллах да я улесни и да мога да я приключа на време и наистина всичко мина гладко...СубханаАллах. Можете да се насладите на сладостта на истинския Тауакул, когато сте намерили баланса между взимането на решение и уповаването на Аллах субханаху уа та'ала.

Мерило на справедливостта

Един финален красив урок от Хиджра, е указанието, което Пророкът салАллаху алейхи уа саллам, е дал на своя братовчед Али ибн Абу Талиб, радиАллаху анху, молейки го да 
върне всичко поверено, оставено на Мухаммад с.а.с. от богатите в Мекка. Искам да се спра на това и наистина да си представим ситуацията, за да осъзнаем този акт на честност.

Представете си, че сте в град, в който повечето хора не ви харесват, разпространяват лъжи за вас и кроят да ви убият. Но в същото време ви доверяват всяка своя скъпоценна стока. Една нощ вие се махате от там и за отмъщение можете да вземете всички тези драгоценности с вас, като отплата за изтърпените несгоди и болки - а в същност вие им връщате всичко, което са ви поверили! На какво ни учи всичко това? Какво ни казва то за нашето отношение към не-мюсюлманите, дори да ни вредят?
Това ни учи, че нашето мерило в Исляма, е Справедливостта, а не нашите капризи, желания и търсене на отмъщение. Трябва да сме справедливи и към най-лошите си врагове и това показва дали сме истински раби на Аллах или слуги на желанията си. Прилагайки подобен принцип в живота си, ние ставаме наистина Най-добрата общност сред хората.

Това са някои плодотворни уроци от невероятната Хиджра. Надявам се, че можем да се поучим от тях и да ги приложим в живота и ежедневието си, така че да имаме истинска повратна точка в себе си, точно както Пророкът и сподвижниците са имали след Хиджра. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации