понеделник, 4 февруари 2013 г.

Контролиране на сексуалните фантазии

снимка Love and Relationship in IslamВъпрос:
Омъжена съм от три и половина години – много щастлив и религиозно обвързан брак. Служим на Аллах заедно, доколкото можем, алхамдулиллах. Но у мен възникна един проблем след брака ни. Когато имаме сексуална връзка, той ми разказваше сексуални истории и аз използувах въображението си, защото по друг начин не можех да достигна климакс. За да усетя възбуда, трябваше да фантазирам. Проблема е, че се чувствам виновна след акта, защото тези картини, които фантазирах, оставаха в мен – а никога не съм фантазирала себе си с друг мъж, а напълно непознати въображаеми хора. Казах на мъжа ми за този проблем, той не се разсърди, но аз се учвствам някак предадена. Какво да правя? Моля ви да ме посъветвате. Какво е правилото в исляма?

Отговор: Слава на Аллах!

Първо:
Сексуалните фантазии възникват в ума на човек следствие на подсъзнателна реакция на средата, в която живеем или на нещо, което сме видяли. Това са мисли, които се срещат у много хора, особено при по-младите, но най-вече зависят от типа на дадения човек, неговата психична нагласа.
Шариа’ е закон на фитра (естественото състояние на човек) и е в хармония с човешката природа, като взима под внимание психологичните колебания, които Аллах е вложил като част от същността на хората. Така че закона не поставя непреодолими граници и не налага невъзможен товар.
Аллах е казал (превод на значението):
„Аллах възлага на всяка душа само според силите й...“
сура Кравата (ал-Бакара) 2:286 

От Абу Хурайра р.а, че Пророка с.а.с е казал: „Аллах е опростил на моята умма това, което минава през умовете им, докато не го изкажат или не го направят“ (Ал-Бухари, 2528; Муслим, 127).
Ан-Науауи, Аллах да се смили над него, е казал за този хадис:
Което преминава през ума на човек, докато той не го извърши или не продължи да си мисли за него, е опростено, според единодушното мнение на учените, защото то не става съзнателно и човек не може да го контролира.
Ал-Азкар, стр.345.
Преминаващите мисли в главите на хората са опростени, а съответствие с хадиса, който предадохме по-горе. Ако човек си представи харам неща, които възникват случайно, няма вина или грях за него, но той трябва да положи колкото може усилие да спре да мисли това и да не го следва.

Второ:
Ако човек се подведе по мислите, които са харам и ги предизвиква в ума си, фукаха’ се различават в мнението си по този случай – опрощава ли се това или се разглежда като мислене и решение за нещо, което е харам, за което човека ще носи отговорност?
Проблема се разглежда по следния начин от фукаха’:
Ако по време на полов акт със съпругата си мъжа си мисли за друга жена, акто си фантазира, че се сношава с нея, харам ли са тези мисли? Фукаха’ се различават в това.
Част от тях смятат, че това е харам и е нещо, което довежда греховни изображения в ума, когато се въобразява полов акт с чужда жена.
Ибн ‘Аабидийн ал-Ханафи, Аллах да се смили над него, е казал:
Гледната точка, която е най-близка до духа на нашия мад-хаб е, че това е непозволено, защото представата за друга жена, с която има сношение, е представяне на нещо, което е грях – на друга жена, която не е позволена.
Хаашиат Радд ал-Мухтаар (6/272)

Имам Мухаммад ал-‘Абдари, известен като Ибн ал-Хааж ал-Малики, Аллах да се смили над него, е казал:
Мъжа трябва да се въздържа от подобни мисли и да казва на другите също да следват този пример, т.е. тези противни мисли, които се появяват обикновено, че мъжа е с друга жена, която харесва, той отива при жена си и прави секс с нея, но започва да си мисли и да си представя другата жена.
Това е вид зина (прелюбодейство), защото това, което нашите учени (Аллах да се смили над тях) са казали за този, който взима чашата и пие вода от нея, но си представя, че това е алкохол – тогава водата е харам за него.
Тук не става въпрос само за мъжа, но включва и жената и важи и за нея. Защото това, което е нормално в днешно време е те да излизат и да гледат през прозореца, могат да видят някой, който им харесва, да зпочнат да си мислят за него, после, когато има полов акт със съпруга си, тя може да извика образа във въображението си и това може да е зина в ума на някого – Аллах да ни пази от това.
Ал-Мадкхил (2/194, 195)

Ибн Муфтих ал-Ханбали, Аллах да се смили над него, е казал:
В ал-Ри’аиа ал-Кубра Ибн ‘Акил заявява, че ако мъжа си представя картини на друга жена, забранена за него, че има сношение с нея, докато е със съпругата си, той извършва грях, но случайните мисли са нещо, което не може да се контролира, докато греха не се извърши.
Ал-Адааб ал-Шар’иа (1/98)

Свидетелство за това мнение е гледната точка на голям брой учени, които смятат, че преминаващите през ума на човек мисли, ако се загнездят там, могат да го накарат да направи нещо, за което да бъде отговорен. Харам фантазиите, върху които човек задържа вниманието си, не са простени, защото са преднамерено предизвикани и хората ще бъдат държани отговорни за тях.
Ан-Науауи, Аллах да се смили над него, е казал: „Причината, поради която преминаващите мисли са простени, е споменатата по-горе, че те не могат да бъдат контролирани. Но ако е възможно, трябва да избягваме да се концентрираме върху тях. Това е харам (т.е.внимателното и продължителното мислене върху тях).
Ал-Азкар (345).

Втората гледна точка е, че това е позволено и няма грях за този, който прави това. Гледището се подкрепя от по-късните учени от Шафа’и мад-хаб, като ал-Субки и ал-Суюти.
Те казват: Това е така, защото няма намерение или решимост за извършването им (т.е. на тези греховни фантазии). Може да се фантазират, когато се прави секс с жена, но в това време да няма решителност в сърцето или някакво възнамерение да се извърши е действителност, по-скоро може да откаже да намери възможност за това.

В книгата на Шафа’и мад-хаб Тухфат ал-Мухтааж Шарх ал-Минхааж (7/205, 206) е казано:
Когато си мисли или си фантазира, това не означава, че в действителност е готов да направи зина или да извърши дела, които да го доведат до зина. Всичко, което става е, че човека си представя нещо, което е лошо или което е добро.
Край на цитата.
Вж. Ал-Фатаауа ал-Фикхийа ал-Кубра (4/87).

Изглежда, че вярната гледна точка е, че тези фантазии са макрух, дори и да не кажем, че са харам. Това е така, защото:
1- Много психолози разглеждат сексуалните фантазии като психологично разстройство ако доминират над мисленето на хората до степен, че те да не могат да изпитат удоволствие без тези фантазии, като е възможно фантазиите да бъдат и необикновени и ненормални.
2- Шари’а учи за принципите на садд ал-дхара’и или блокиране на подлостта, която може да доведе до харам или да отвори много врати, водещи към злото. Може да се очаква, че сексуалните фантаии биха могли да доведат човека до извършван на нещо, което е харам. Човек, който често си представя нещо и си мечтае за него, неизбежно се мотивира или опитва да го направи на всяка цена. Тогава започва да гледа харам изображения и неща, за да изпълни фантазиите си.
3- Голяма част от тези фантазии идват в ума на хората чрез харам средства, като разрешените сателитни канали или наблюдаване живота на декадентски общества сред куффар, където скромността липсва, а сексуалните действия и сцени са  нещо съвсем нормално, все едно някой да отиде на работа.
4- Ако фантазиите доведат до загуба на интерес между двама, напр. съпругата да е безинтерсна на нейния съпруг или обратното, това води до семейни проблеми, тогава страданието започва.

Поради това нашия съвет към всички, които имат фантазии е да се опитвата да ги спрат и да ги избягват. Следните неща могат да помогнат:
1- Да се страни от всичко, което може да провокира такива фантазии, както харам филми и ТВ програми, или четене на изтории, които могат да произведат някакви подобни фантазии. Вж. отговора на въпрос № 34489.

Ал-Газали е казал в Ихиа’ ‘Улум ал-Дийн (1/162):
Пътя, който може да отблъсне разсейващитя мисли, е да се прекъсне причината за тях, т.е. да се махне това, което може да ги предизвика; ако причината за подобни мисли не се отстрани, те ще продължат да възникват.
Край на цитата.

2- Често споменаване на Аллах (зикр), както е предписано в шари’а, особено това, което е споменато за преди сексуалния акт: „Аллахума джанибна ал-шайтана уа джаниб ал-шайтана ма разактана“ (О, Аллах, пази шайтана далеч от нас и пази шайтана далеч от това, с което си ни благословил)“ (Ал-Бухари, 141; Муслим, 1434).
3- Концентриране върху насладите, които са налице, а не върху тези, които липсват. И двамата съпрузи трябва взаимно да се пазят от извършването на харам. Ако всеки от тях е с нагласата да бъде атрактивен за другия, няма да бъдат смущавани от странични неща.
4- Представете си, че съпруга ви си има фантазии като вашите, е приемете ли това? Няма ли да се почувствате нещастна? Как възприемате съпруга ви да се чувства така? Мислете за тези неща.
5- Консултирайте се с психолог. Няма нищо лошо да отидете при жена-психолог или при семеен лекар за съвет, може да ви помогне ин ша Аллах.

Моля Аллах да ви напъти и да благослови вас и съпруга ви.
А Аллах знае най-добре.

islam-qa, фатуа № 84066

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации