вторник, 14 февруари 2012 г.

ПРОЩАЛНАТА ХУТБА НА МУХАММЕД (с.а.с.)


В името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният! 


“Ей хора, слушайте ме внимателно, тъй като след отминаването на тази година не знам дали ще бъда сред вас. Затова чуйте добре какво ще ви кажа и предайте това послание на тези, които не могат да присъстват днес.” 


“Ей хора, както смятате този месец, този ден и този град за свещени, по същия начин смятайте също живота и благата на всеки мюсюлманин като нещо свещено. 
Връщайте поверените ви имущества на законните им притежатели. 
Не накърнявайте никого, за да не може никой да ви накърни. 
Помнете, че ще се срещнете с вашия Господар и Той ще ви поиска сметка за вашите деяния. 
Аллах ви забрани да се занимавате с лихварството, затова отсега нататък тази практика трябва да бъде отстранена.” 


“Ей хора, пазете се от шейтана, за да спасите вярата си! Той е изгубил всякаква надежда в борбата си да успее да ви потикне към извършването на големи грехове. Затова пазете се и не го следвайте в извършването на малките грехове.” 


“Ей хора, истина е, че вие имате права към вашите съпруги, но те също имат права към вас. 
Ако те ви се подчинят, това означава, че те имат правото да бъдат издържани и подходящо облечени. 
Отнасяйте се с добро към вашите съпруги и бъдете любезни с тях, тъй като те са ваши партньори. 
И ваше право е да не избират своите приятели без вашето одобрение. Така те няма да изпаднат никога в изкушение.” 


“Ей хора, слушайте ме добре! 
Почитайте Аллах, извършвайте всекидневния петкратен намаз, говейте месец Рамазан и давайте зекята си. 
Отидете на хадж в Мекка, ако имате възможност. 
Вие знаете, че всички мюсюлмани са братя. Вие всички сте равни. 
Никой човек не превъзхожда друг човек по нищо, освен по верско подчинение и добри дела. 
Спомнете си, че един ден ще се явите пред Аллах и ще отговаряте за постъпките си. Така, че внимавайте да не се отклоните от Правия път след смъртта ми.” 


“Ей хора, никакъв пратеник или апостол не ще дойде след мен и никаква вяра не ще възникне. 
Ей хора, тогава обмисляйте добре и вниквайте в думите ми, които ви предавам! 


След мен оставям две неща: Свещения Коран и Благородната Сунна, ако ги следвате никога няма да се заблудите. 
Нека всички тези, които ме слушат сега, да предадат това послание на останалите, те на други и последните да ме разберат по-добре от тези, които ме слушат в момента.” 


“О, Аллах, бъди свидетел, че предадох посланието на тези, които вярват в Теб!”

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации