сряда, 15 февруари 2012 г.

Влизане с обувки в Джамия - фатуа 9631


Наистина ли Имам Абд ал-Уахаб е казал, че е позволено влизането с обувки в джамията и посещаването на гробове?
Хвала на Аллах!

Откъде научихте това? Ще ви кажем, че всичко това е голяма лъжа.

Имам Мухаммад ибн Абд-ал-Уахаб, Аллах да се смили над него, е бил човек на знанието, учен. Той никога не е казвал подобни неща. Това, което е карал хората да правят, е написано в неговите книги и то е – хората да се обръщат към Аллах в молитвите си, да са концентрирани в молитвите си, в послушание и подчинение на думите на Аллах (превод на значението):

 “Сполуката е за вярващите, които в своята молитва са смирени” [ал-Mу'минуун, 23:1-2]

- защото молещия се трябва да знае Величието на Онзи, пред когото стои. Така че човек трябва да не се движи или както се казва: „Когато сърцето е фокусирано, ръцете стоят мирни”. Някои учени отнасято казаното до Пророка с.а.с., но Хафиз ибн Раджаб ал-Ханбали е казал: Пророкът с.а.с. не е казал това и няма сахих иснад на подобно изказване...дори и думите да звучат добре. Това са думите на един от салаф. И това е, което  Мухаммад ибн Абд-ал-Уахаб е казал.

Що е отнася до влизането с обувки в джамията, че е позволено – това не е вярно. Мухаммад ибн Абд-ал-Уахаб не е казвал, че влизането с обувки в джамията е нещо, позволено от Исляма. Той е казал, че има подобно предание в ахадиси, както в казаното от Пророка с.а.с: Когато някой от вас дойде в Джамията, нека погледне обувките си и ако види мърсотия по тях, да ги изтрие, защото те могат да се пречистят чрез изтриване с прах”. Това се отнася до обувките и до джамиите във времето, когато са били по-прости и необзаведени. Все пак ако джамията е обзаведена с килими и пр, трябва да се влиза в тях без обувки, за да се пазят чисти, Това е показано (от думите) на някои учени и в частност от казаното от Шейх Мухаммад ибн Абд-ал-Уахаб. Но той не е казвал, че е позволено от Исляма да се влиза обут в джамия.

По отношение на това, че е харам посещаването на гробове, Имам Мухаммад ибн Абд-ал-Уахаб не е казвал такова нещо, а е следвал думите в хадиса: „Бях ви забранил посещаването на гробове, но сега ви позволявам, защото те напомнят за Отвърдния живот”. (Муслим, ном. 977). 
И той, Аллах да се смили над него, е казал на онези, които ще посещават гробове, трябва да спазват Ислямския етикет в това отношение и да правят дуа за Пророка с.а.с., споменавайки сподвижниците, Аллах да се смили над тях,  а когато излезе от гробището, да каже: „Мир над вас, обитатели на тези гробове, вярващи и мюсюлмани. И ние, когато Аллах реши, ще ви последваме. Нека Аллах да се смили над тези от вас, които първи с умряли и онези, които са били последни. Моля  Аллах за спасение за вас и за нас. O Аллах, не ни лишавай от награда и ни пази от изкушение, прости на нас и на тях.(Сахих Муслим, ном. 974, 975)

Това е, което се казва в ахадиса и Имам Мухаммад ибн Абд-ал-Уахаб потвърждава в книгата си
Но ето какво той сам е казал: Хората не трябва да пътуват специално, за да посещават гробове. Това е становището на Имам Мухаммад ибн Абд-ал-Уахаб в съответствие с ахадиса на Абу Са’ид в ал-Сахийхан, където Пророкът с.а.с. казва:
„Не трябва да се пътува, за да се посети (никое място), освен тези три: ал-Месжид ал-Харам (в Мекка), моята джамия (в Медина) и ал-Месжид ал-Акса (в ал-Кудс/ Йерусалим)” (Предаден от ал-Бухари, 2/50; Муслим, 827; ан-Ниса’и, 1/277-287).
Той е казал: Хадисът показва, че не е позволено специално да се посещават гробове, но ако посетите гроб във вашия град, например, или сте пътували не по причина посещение на гробище, тогава няма проблем. Пророкът с.а.с. обикновено е посещавал гробове, както например в ал-Баки’ и той с.а.с. е посещавал гробовете на шухада, като е правил дуа за тях. Забраненото е пътуването специално за посещение на гробище или гроб. А ал-Кади ‘Ийаад ал-Малики, е казал: Не е позволено да се пътува за посещаване на гробове. Това е и глендата точка на Ибн Ражаб ал-Ханбали, Ибн ‘Акиил, Ибн Баттан и много други учени.
А Аллах знае най-добре.
Fataawa Samaahat al-Shaykh ‘Abd-Allaah ibn Humayd p. 81


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации