четвъртък, 13 октомври 2011 г.

Да направим задълженията лесни
Имам Ибн-ул-Каийим Ал-Джаузийя


Пратеникът /саллеллаху алейхи уа саллам/ мразел да кара сахабите си да изпитват безсмислено чувство на вина. Продължавал да им казва, че не трябва да спират общуването с Единствения, Най-Милостивия, Най-Милосърдния, Който посреща всеки с Неговата Милост и Доброта и Който обича искреността на сърцата, които се покайват и се обръщат към Него. Това е дълбокия смисъл на ат-тауба, предложена на всеки: искрено обръщане към Аллах след подхлъзване, грешка, грях. Аллах обича да се обръщат искрено към Него, а Той опрощава и пречиства.


Самият Пратеник /саллеллаху алейхи уа саллам/ е показал това в много ситуации. Веднъж един бедуин дошъл и уринирал в джамията, сахабите се нахвърлили върху него и поискали да го бият. Пратеникът /саллеллаху алейхи уа саллам/ ги спрял и казал: „Оставете го намира и изсипете кофа с вода на това място. Аллах ви изпрати да правите задълженията лесни, а не да ги правите трудни.” /Бухари/


Абу Хурейра /р.а./ предава: „Докато седяхме с Пратеника /с
аллеллаху алейхи уа саллам/ дойде един мъж и каза: „О, Пратенико на Аллах, провалих се!” Пратеника /саллеллаху алейхи уа саллам/ го попита какво е станало. Той отговори: „Имах сексуален контакт с жена си, докато говеех.” Пратеника /саллеллаху алейхи уа саллам/ го попита: „Можеш ли да освободиш роб?” Той отвърна отрицателно. Пратеника /саллеллаху алейхи уа саллам/ попита: „Можеш ли да говееш два последователни месеца?” Отговори отрицателно. Пратеника /саллеллаху алейхи уа саллам/ го попита: „Можеш ли да нахраниш 60 бедни човека?” Отново отвърна отрицателно. Пратеника /саллеллаху алейхи уа саллам/ запази мълчание и докато бяхме в това положение, една голяма кошница с фурми беше донесена на Пратеника /саллеллаху алейхи уа саллам/. Той /саллеллаху алейхи уа саллам/ попита: „Къде е питащия?” Той отговори: „Аз (тук съм).” Пратеника /саллеллаху алейхи уа саллам/ му каза: „Вземи тази (кошница фурми) и ги дай за садака!” Мъжът каза: „Трябва да ги дам на човек по-беден от мен? Кълна се в Аллах, няма семейство между нейните (т.е. на Медина) две планини, което да е по-бедно от мен.” Пратеника /саллеллаху алейхи уа саллам/ се усмихна, та чак кътните му зъби се видяха и каза: „Нахрани семейството си с тях!” /Бухари/


Тази благост и доброта бяха същността на неговото учение. Той е казал на Аиша /р.а./: „Аллах е Благ (Рафик) и обича благостта (ар-рифк) във всичко. И Аллах дарява за благостта това, което не дава за насилие или каквото и да е друго.” /Муслим/


Той /саллеллаху алейхи уа саллам/ засвидетелствал на един от неговите сахаби: „Във вас има две качества, които Аллах обича: милосърдие (ал-хилм) и търпение /толерантност/ (ал-ана´).” /Муслим/


Пратеникът /саллеллаху алейхи уа саллам/ приканва всички свои сахаби към тези постоянни усилия за милосърдие и опрощение.Извадка от „Призивът на Аллах” на Ибн Ал-Каийим Ал-Джаузийия, стр. 33-34


Muuehhid Musa

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации