вторник, 25 октомври 2011 г.

Братя, не забравяйте хиджабаЧувствам се доста изморена от нашите мъже мюсюлмани и намалената скромност. Искам да кажа на мюсюлманските мъже, че и те, точно както и ние, трябва да имат хиджаб, макар концепцията за мъжкия хиджаб да замира лека-полека. 
...
Ще се опитам да направя кратък и ясен обзор.
Въпреки, че Ислямът диктува, че мъжете трябва да са покрити от пъпа надолу и коленете са абсолютния минимум и не е приемливо в смесена среда, когато дрехите са на разположение, това да не се спазва.

Всичко това е илюстрирано в много ахадиси, например:

1. Пророкът с.а.с. е казал: "Най-добрия саван, е дългата дреха и онази, която обгръща цялото тяло, а най-добрия курбан, е рогатия овен."

Сахих Бухари 1.357, разказан от Саид бин ал-Харит


2. Пoпитах Джабир бин 'Абдуллах за молитвата, когато някой е облечен в цяла дреха. Той отговори: "Бях с Пратеника на Аллах в някои от неговите пътувания. Една вечер го потърсих по някаква причина и го заварих да изпълнява молитвата. В същото време аз бях облечен в цяла дреха, която покриваше раменете ми, и се молих до него. Когато той свърши молитвата, ме попита: "О, Джабир! Какво те доведе тук?". Казах му каквото исках. Когато свърших, той ме попита: "О, Джабир! Каква е тази дреха, която видях и с която беше покрил раменете си?" Аз отвърнах: "Това е (тясна) дреха." Той каза: "Ако дрехата е достатъчно широка, я увий около тялото си (покривайки раменете), а ако е тясна, тогава я ползвай като Изар (стегни я само около кръста си)."

Хадис - Сахих Бухари 7.693, с думите на Укба ибн Амир

Горния хадис илюстрира важно съобщение за подходящото облекло на мюсюлманите:

Покриването на цялото тяло с широки дрехи е по-добро, отколкото покриването само на долната част, но покриването на цялото тяло с тесни дрехи, е по-лошо, отколкото покриването на долната половина с широки дрехи. Накратко - тесните дрехи, които подчертават тялото, са неприемливо облекло за мюсюлманина. Ако той излиза облечен по този начин, за да се хареса на жените и да предизвика тяхното внимание, той престъпва заповедите на Всевишния с.т.

Мъжкото облекло също трябва да е обикновено и просто:

1. Веднъж Пророкът с.а.с. е правил молитва в дреха на шарки. Той ги поогледал и казал: "Дайте дрехата ми на Абу Джахм, защото отвлича вниманието ми от молитвата и ми дайте проста дреха, без шарки".

2. От Ибн 'Умар р.а.: Пророкът с.а.с. каза: „Който влачи дрехата си с гордост, Аллах не ще го погледне в Деня на възкресението“. Абу Бакр попитал: „Пратенико на Аллах, моята препаска (изар) – се разхлабва, дали да я вържа“. Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, отговорил: „Ти не си от онези, които го правят от гордост (разказан от ал-Бухари, а също от Муслим, който цитира част от него)

Някои от вас ще се изненадат, че има шест изисквания към Хиджаба, пет от които важат и за мъжете, и за жените. Само едното се различава в това докъде се покрива всеки от двата пола.

Дрехите и за мъжа, и за жената, трябва да бъдат:

1. Достатъчно широки, за да покриват цялото тяло
2. Достатъчно плътни, за да не са прозрачни
3. Простички, а не да привличат вниманието на противоположния пол
4. Да не се носят дрехи на другия пол
5. Да не се носят религиозни символи на други религии или специфични дрехи за тях
(6. Да се носят от скромни мюсюлмани, които снижават погледа и не се разхождат наоколо с убеждението, че са най-доброто след нарязания хляб!)


Кажи на вярващите мъже да свеждат погледите си и да пазят целомъдрието си! За тях това е най-чистото. Сведущ е Аллах за техните дела.
- [Коран, 24:30]Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации