сряда, 20 ноември 2013 г.

Естествените неща, хадис 15 от книгата на шейх ас-Сади "Радост за благочестивите сърца"

Естествените неща, хадис 15 от книгата на шейх ас-Сади "Радост за благочестивите сърца"

От Аиша, Аллах да е доволен от нея, че Пратеника на Аллах (с.а.с) казал:
„Десет неща са естествени: подстригването на мустаците, пускането на брадата (да расте), (използуването на) мисуак, промиването на носа с вода, измиването ставите на пръстите[i], премахването на космите под мишниците[ii], обръсването на космитe по слабините и подмиването“.
Муслим
Предаващия хадиса казал: „Забравих кое беше десетото, но сигурно е ставало дума за изплакването на устата“.

Под естествено (фитра[iii]) се подразбира това състояние, в което Аллах е сътворил Своите раби, направил ги е склонни по природа към това. Тук се има предвид любовта към благата и предпочитанието им, а също отвращение към грозното и отхвърлянето му. Той ги е сътворил чисти и предразположени да възприемат доброто, проявяващи искреност към Аллах и приближаване към Него. Има два вида дадености от Аллах, имащи отношение към естествения ред.

Съблюдаването на даденостите от първия вид очиства сърцето и духа и под това се има предвид вярата в Аллах и всичко, което произлиза от нея – страха пред Аллах, надеждата, любовта и уповаването в Него.

Аллах Всевишния е казал:
„.И обърни своето лице към религията ­ правоверен, ­ към природата, според която Аллах е създал хората! Религията на Аллах е неизменна. Тя е правата вяра. Ала повечето хора не разбират.
("Правоверни" ­ "ханифи" ­ са наричани последователите на монотеизма, изповядван и от пророка Ибрахим (Авраам). Според хадис, предаден от ал-Бухари, всяко дете се ражда мюсюлманин по природа, в последствие майка му и баща му го превръщат в юдей, християнин или зороастриец. Споменатата в знамението божествена природа разкрива, че Аллах създава хората с вярата в единния Бог по рождение.)
Върнете се към Него с покаяние! И бойте се от Него, и отслужвайте молитвата, и не бъдете от съдружаващите “.
сура Ар-Рум, 30-31

Това очиства и укрепва душата и сърцето, избавя ги от болести, украсява ги с прекрасни качества, и всичко това се отнася към основите на вярата.

Що се отнася до даденостите от втория вид, към тях се отнасят външното очистване и отстраняване на грозното и нечистото. За това и става въпрос в хадиса, който разглеждаме. Тези са от достойнствата на религията ислям, всяко от изброените е предназначено за очистване на различни части от тялото и е насочено към поддържане на здравето и функциите им.

Общото мнение на учените е, че такива дейсности, като изплакването на устата и промиването на носа, са задължителни в случая на малка и голяма нечистота. Очистването на носа и устата е задължение във връзка с това, че в тези места се насъбира мърсотия, като следствие на това за измиване на устата (зъбите) трябва да се ползува сиуак[iv] (четка за зъби), за което Пратеника на Аллах е казал:

Сиуак служи за почистване на устата и е угоден на Аллах.“[v]
Аш-Шафи'и, Ахмад и Ан-Ниса'и

Ето защо използуването на четка за зъби (сиуак) е задължение според шариа' при обмиването преди молитва, при ставане от сън, в случай на пожълтяване на зъбите, при промяна състоянието на устата[vi] и в други подобни случаи.

Що се отнася до подстригването на мустаците, за да се открие горната устна или пълното им премахване, това е свързано с поддържане на чистотата, т.к. ако космите покриват горната устна, ще бъдат в съприкосновение с това, което човек пие или яде. Освен това, дългите мустаци изопачават вида на човек...По друг начин стоят нещата с брадата, която Аллах е направил признак на мъжкото достойнство и красота. Ето защо наличието на брада при мъжете пази тяхната красота дори и в напреднала възраст. От това следва да се направят съответните изводи и да се обърне внимание на тези, които не следват Пророка (с.а.с.) и бръснат брадите си, като лицата на такива хора изгубват красотата си. Това силно се забелязва с напредване на възрастта, като мъжа без брада заприличва на непривлекателен старец, дори в юношеството си да е бил един от красавците. Но навика и сляпото подражателство карат да се одобрява лошото и то да се смята за добро.

Що се отнася до подрязването на ноктите, махането на космите под мишниците и измиването на ставите – на тези места от човешкото тяло се насъбира мръсотия и е необходимо поддържането на чистотата им и премахването на всичко, което може да повлияе зле или да причини неприятности. 
Същото се отнася до обръсването на космите по слабините.

Подмиването е необходимо и се отнася към задължителните действия при обмиване (уду, гусл).

По такъв начин вече е известно, че всички гореспоменати действия, способстват усъвършенстването на външния облик на човек и поддържането на тялото чисто, възпрепятства всичко, което причинява вреда. Ако говорим за чистотата, тя е от вярата.

Смисъла на всичко, което казахме, че всички вътрешни и външни аспекти на шариа' са съобразени с естеството на човека, а спазването на шариа' му помага да се очисти от порочното, да се сдобие с прекрасни нравствени качества, източника на които са основите на вярата, единобожието, проявата на искреност към Аллах и връщането към Него. Ако става въпрос за тялото, изпълняването на установеното от шариа' позволява то да се очисти от мръсното и да се премахнат причините, които способстват това. И затова Пратеника на Аллах (с.а.с) е казал: „Чистотата е половината от вярата.“[vii]
Муслим
А Аллах Всевишния е казал:
„... Наистина Аллах обича каещите се и обича пречистващите се“.
Ал-Бакара, 2:222

Целия шариа' не е нищо друго, освен очистване, развитие, усъвършенстване, подбуждане към достойни дела и спиране на всичко низко, а Аллах знае най-добре!

[i] имат се прдвид не толкова ставите, колкото местата между пръстите.
[ii] Става въпрос за премахване по всякакъв начин.
[iii] Фитра. Тази дума е с корен ф-т-р. Със същия корен е думата „фатр“ – изобретение, начинание. Думата „фитра“ озн. състояние, пребиваване в състояние на естественост.
Инб Касир пише: „Това означава, че човека идва на света с вродени свойства и бъдеще по природа, готов да възприеме религията и притежавайки определени вродени свойства и ако има възможност, той непременно ще следва своята същност, а тези, които се отклоняват, го правят единствено под въздействие на хората и установените традиции“ (Ан-Нихайа, 3/457)
[iv] Сиуак. Име се предвид пръчица от растението арака, края на която се разрошва и се използува за измиване на зъбите и устата.
[v] Хадиса се  предава с думите на Аиша, Аллах да е доволен от нея.
[vi] Т.е. при появяване на лош вкус или мирис
[vii] Хадиса се предава с думите на Абу Малик Ал-Аша'ри, Аллахда е доволен и от двамата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации