неделя, 3 ноември 2013 г.

СТРЕМЕЖА ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В РЕЛИГИЯТА, Е ПРИЗНАК ЗА ЩАСТИЕ - хадис 10 от книгата на шейх ас-Сади "Радост за благочестивите сърца"

СТРЕМЕЖА ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В РЕЛИГИЯТА, Е ПРИЗНАК ЗА ЩАСТИЕ 
хадис 10 от книгата на шейх ас-Сади "Радост за благочестивите сърца"

dreamland-bg.com


Съобщава се, че Му'ауийа, Аллах да е доволен от него, е казал:
„Чух Пратеникът на Аллах с.а.с да казва: „Този, на когото Аллах желае добро, Той го наставлява в религията“.
Ал-Бухари и Муслим

Този хадис указва голямото достойнство на знанието, а смисъла му се заключва в това, че придобиването на полезно знание е признак за щастието на раба и свидетелства за това, че Аллах желае добро за него.

Разбирането на религията подразбира знание за основите на вярата и постановките в исляма, а също и за истинската същност на добротворството, защото исляма включва гореспоменатите неща. За това става дума в хадиса за Джибрил, в който се разказва, че задал на Пророка с.а.с. въпроси за вярата, исляма и добротворството и получил отговори от него, които служат за определение на всички тези понятия. По този начин Пророка с.а.с. е показал същността на вярата и нейните основи, разкрил е смисъла на исляма и стълбовете му. За добротворството Пророкът с.а.с. е казал, че неговата същност е „...да служиш на Аллах, сякаш Го виждаш, и (да вярваш, че) дори да не Го виждаш, Той те вижда“. (Муслим)

Освен това, включва в себе си и стремеж към постигане на догматите на вярата, знание за това, към което са се придържали предшествениците ни, практическото постигане на това, знание за същността на вероучението на противниците и способност да се обясни в какво се различават Корана и сунната.

Включва в себе си и знание за основите и приложението на фикх, постановките за религиозните обреди (ибадат), отношенията между хората (му'амалят), постановките и отсъжданията за наказанията за углавни престъпления и много други.

Включва в себе си и стремеж към достигане на истинската същност на вярата и знанието за това, към което трябва да се придържаме по отношение на Аллах и което съответства на Корана и сунната.

И, накрая, това включва в себе си стремеж за изучване на всичко, което може да способства постижения в религията, например – науките на арабския език..031

Този, за когото Аллах желае добро, Той наставлява във всички тези неща и му помага в това.

От друга страна, смисъла на хадиса показва и това, че ако човек напълно се отдалечи и страни от гореспоменатите науки, Аллах не желае добро за него, защото Той прави недостъпни за човека тези средства, с чиято помощ може да се приближи до доброто и да постигне щастие.

031 Под "науките на арабския eзик" се подразбират морфология, синтаксис, стилистика, поетика, риторика и ораторско изкуство.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации