сряда, 2 юли 2014 г.

Тарауих, въпроси, свързани с тази молитва

1. Салат ал-Тарауих за жената2. Отслужване на Тарауих у дома3. Времето на молитвата Тарауих4. Има ли разлика между Кийам и ТарауихСалат ал-Тарауих за жената
Въпрос: Салат ал-Тарауих предписание ли е за жените? Кое е по-добре за жената – да направи Тарауих  в джамията или в дома си?
Отговор: Слава на Аллах!

Салат ал-Тарауих не е задължителна за жените и е по-добре те да правят нощната молитва в дома си, защото Пророка с.а.с. е казал: „Не пречете на жените си да ходят на джамия, но все пак техните домове са по-добри за тях“. (Абу Дауд в ал-СунанБааб маа жаа фии хурууж ал-ниса’ илаа’л-масжидБааб ал-ташдиид фи далик; виж също Сахих ал-Джами’ 7458)

Жената може да направи молитвата в дома си там, където смята, че е най-добре, но по-хубаво е да е на място, което е лично нейно и е по-скрито. Пророка е казал: „Молитвата на жената в дома й е по-добра от молитвата й на двора, а молитвата й в спалнята е по-добра от молитвата й в дома“. (Абу Дауд в ал-СунанБааб маа жаа фии хуруужал-ниса’ илаа’л-масжид. Виж също Сахих ал Джами № 3383)

Умм Хумайд, съпруга на Абу Хумайд ал-Саа’иди, предава, че отишла при Пророка с.а.с. и му казала: „О, Пратенико на Аллах, обичам да правя молитвата с теб“. Той отговорил: Знам, че обичаш да се молиш с мен, но молитвата ти в дома ти е по-добра, отколкото да се молиш в градината си, а молитвата ти в градината е по-добра, отколкото молитвата ти с джамията на твоите хора, а молитвата ти в джамията на твоите хора е по-добра за теб, отколкото в моята джамия“. Тогава й предложил да си направи място за молитва в най-отдалеченото и скрито място на дома си и тя винаги правила молитвата си там, докато срещнала Аллах (т.е. докато починала).(предава се от имам Ахмад: човека в иснада му и тикат (доверен).

Но това, че молитвата в дома е по-добра не означава, че жената не може да отиде на джамия, както личи от следните хадиси:
От Абдуллах ибн ‘Умар че казал: „Чух Пратеника на Аллах с.а.с. да казва: „Ако жените ви искат позволение да отидат на джамия, не им пречете“Билал ибн Абдуллах казал: „Кълна се в Аллах, няма да ги пусна“. (Ибн ‘Умар) се обърна към него и му каза най-безцеремонно да замълчи с думите: „Аз ти казвам какво Пратеника на Аллах е казал, а ти казваш „Кълна се в Аллах, няма да ги пусна“! (Муслим 667).

Но има предписания за жената, която иска да отиде на джамия:

1 – Трябва да носи пълен хиджаб
2 – Не трябва да е напарфюмирана
3 – Трябва да има разрешение от съпруга си.

Излизането й не трябва да е съпроводено с разни забранени действия, като например оставането в превозно средство с шофьор, който не емахрам. Ако тя прави такива неща, нейния съпруг или наставник трябва да я спре, за което е длъжен.

Питах нашия шейх ‘Абд ал-‘Азиз, за Тарауих в частност и дали е по-добре жената да я направи в джамията.Той отговори отрицателно и каза, чехадисите показват, че е най-добре жената да си прави молитвите в къщи, което включва и Тарауих.

А Аллах знае най-добре.

Мухаммад Салих Ал-Мунаджид

Отслужване на Тарауих у дома

Въпрос: Може ли човек да отслужва тарауих в къщи? Ако – да, моля да ми кажете от колко рака’ат и има ли специална дуа, която трябва да произнесе? Може ли да се ползува крем за лице или тяло, когато се пости?

Отговор: Наградата е от Аллах.

Молитвата тарауих е предписана за хора в джама’ат (колективно) в джамията през нощта на Рамадан, защото Пророка с.а.с е казал: „Който застане с имама, докато той свърши, това ще му бъде записано все едно е прекарал цялата нощ в молитва“. (Предаден от ал-Тирмиди, 806; класифициран като сахих от Албани в Сахих Сунан ал-Тирмиди).

Въпреки това ако човек направи тарауих в къщи, няма грях в това и неговата молитва ще е валидна. По време, различно от Рамадан, е предписано за човека да прави кийам ал-лайл у дома.

Що се отнася до жените, за тях е по-добро да правят молитвата си у дома, но ако те пожелаят да се молят в джамията, не трябва да бъдат възпрепятствани в това, защото Пророка с.а.с. е казал: „Не пречете на жените да идват в джамията, но техните домове са по-добри за тях“. (Предаден от Абу Дауд, 567; класифициран като сахих от Албани).

Той с.а.с. е казал също: „Не пречете на рaбините да идват в джамията на Аллах“. (Съгласуван хадис; ал-Бухари, 900; Муслим, 442)

А Аллах знае най-добре!


Времето на молитвата Тарауих


Въпрос: Позволено ли е да се направи салат ал-Тарауих два часа преди салат ал-Фажр? Или трябва да се отслужи веднага след ‘Иша?
Отговор: Слава на Аллах!


Времето на молитвата Тарауих продължава от свършването на ‘Иша до зазоряване, така че може да се отслужи по всяко време на този период.  

Ал-Науауи, Аллах да се смили над него, е казал в ал-Мажму’:

Времето на тарауих започва след вършването на ‘Иша, както заявяват ал-Багауи и други, и свършва преди да настъпи зората.

Но ако човек ходи да отслужва молитвата в джамия след имама, по-добре е да направи Тарауих след ‘Иша и да не я отлага за след средата или за края на нощта, а това не е трудно за богомолеца, в противен случай някои могат да се успят и да пропуснат молитвата. Мюсюлманите обикновено правят салат ал-Тарауих след ‘Иша и не я отлагат.

Ибн Кудаама е казал в ал-Мугни:

Попитали Имам Ахмад: „Отлагате ли кийам – т.е. Тарауих – за края на нощта?“ Отговорил: „Не. Уважавам това, което мюсюлманите правят“.

Но този, който прави Тарауих в дома си, има избор: ако желае, може да я направи в началото на нощта, ако не – може в края.

А Аллах знае най-добре.


Има ли някаква разлика между кийам и тарауих?
Въпрос № 2730
  
Въпрос:

Искам да знам каква е разликата между кийам и тарауих?

Отговор: Слава на Аллах!

Салат ал-Тарауих е вид кийам ал-лайл, като това не са две различни молитви, както много хора си мислят. Кийам ал-лайл през Рамадан се нарича Тарауих, защото салаф от ранните поколения на исляма (Аллах да се смили над тях) са правели почивки (истарааху) след всеки дварак’а, тъй като молитвата им е била много продължителна, за да направят повече за спечелване на голяма награда. Те са горели от нетърпение да спечелят голямата награда, спомената в хадиса„Който стои и отслужва молитва в нощта на Рамадан с вяра и с надежда за награда, всичките му предишни грехове ще бъдат опростени“.(предаден от Бухари, № 36)
А Аллах знае най-добре.

Islam Q&A

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации