сряда, 12 февруари 2014 г.

Отношението ни към "Хората на Писанието", ахли-л-Китаб

image source - Internet


Източник Оnislam


Въпрос: Работя в израел като учител по Английски език и съм доста натъжен от сегашната ситуация и отношението между Мюсюлманите и Хората на Писанието. Започнах да чета Корана и виждам уважението, което Пророк Мухаммад е показвал към Хората на Писанието. В такъв случай кое се е променило? Разбирам защо Мухаммад е проклел Юдеите, служили на златния телец, но той казва, че има "много много добри от Хората на Писанието". От прочетеното досега съм сигурен, че Пророк Мухаммад би заклеймил насилието от 9/11 и самоубийствените бомбени атаки например, правени в името на Исляма. Ще съм ви благодарен, ако ми обясните. Благодаря! (Michael Peter Redbourn)

Консултант Jasser AudaСаламм (Мир), драги Майкъл,

Благодаря за въпроса ти и затова, че се довери, питайки Ask About Islam.

Най-напред искам да отправя към теб Ислямския поздрав - "Ассаламу алейкум", "Мир ти пожелавам". Tози поздрав пръв показва, че Ислямът е религия на мира.

По отношение на връзката между Мюсюлманите и Хората на Писанието това, което Корана споменава по въпроса е, че за всеки Мюсюлманин опира до въпроса за вярата. Затова, в няколко точки, ще цитирам Корана.

Част от задължителните части на вярата, е вяра в посланието на Пророк Мойсей (Муса мир нему), както и на всички останали пророци, посочени в Тората, тяхното напътствие и светлина. В Корана Аллах казва (превод на значението:

Ние низпослахме Тората с напътствие в нея и със светлина. Пророците, които се отдадоха, съдят юдеите според нея; също така равините и правниците ­ според онова от Писанието на Аллах, което им бе поверено да го пазят, и му бяха свидетели. И не се страхувайте от хората, а се страхувайте от Мен! И не продавайте Моите знамения на никаква цена! А който не съди според онова, което Аллах е низпослал ­ тези са неверниците. (Aл- Ma'идa 5:44)

Също така Бог казва, че Исус (Иса мир нему) само върви по стъпките на пророците преди него, проповядвали Тората и това, че Евангелието, дадено на Иса, също е "напътствие и поучение" - ето и думите от Корана (превод на значението):

 И изпратихме по следите им Иса, сина на Мариам, да потвърди Тората, която бе преди него, и му дарихме Евангелието, в което има напътствие и светлина, и е потвърждение на Тората, която бе преди него, и напътствие, и поучение за богобоязливите. (Aл- Ma'идa 5:46)

В същия контекст, на последния Пророк, Мухаммад, е казано следното:

И ти низпослахме Корана с истината, за да потвърди Писанията преди него и да бъде техен свидетел. (Aл- Ma'идa 5:48)

Така че по-ранните откровения са част от Единствената Божия истина. Въпреки това обаче, в Корана Бог дава ясно д се разбере, че Хората на Писаниято не са хомогенна общност, както при последователите на всяка друга религия.

Те не са еднакви. Сред хората на Писанието има и праведна общност ­ четат знаменията на Аллах [и] в нощните часове, свеждат чела до земята в суджуд [пред Него]. Вярват в Аллах и в Сетния ден, и повеляват одобряваното, и възбраняват порицаваното, и се надпреварват в добрините. Тези са от праведниците. Каквото и добро да сторят, не ще им се отрече. Аллах знае богобоязливите. А отреклите вярата с нищо не ще ги избавят от Аллах нито имотите, нито децата им. Тези са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно.
(Aaл-`Имран 3:113-116)

Във всички случаи на Мюсюлманите е наредено да третират Хора на Писанието по най-добър начин. Дори при спор с тях, трябва да се спазва приличие, да се спори "само по най-хубавия начин". Коранът говори за това многократно: 

И спорете с хората на Писанието само по най-хубавия начин, но не и с онези от тях, които угнетяват, и кажете: “Вярваме в низпосланото на нас и в низпосланото на вас. Нашият Бог и вашият Бог е един и същ. Ние сме Нему отдадени.” (Aл-`Aнкaбут 29:46)Аллах не ви забранява да се отнасяте с добро и да постъпвате справедливо към онези, които не воюват с вас в религията и не ви прогонват от домовете ви. Аллах обича справедливите. (Aл-Mумтaхaнa 60:8)

Все пак следващата строфа ясно показва едно нещо:

Аллах ви забранява само да се сближавате с онези, които воюват с вас в религията и ви прогонват от домовете ви, и помагат за прогонването ви. А които се сближават с тях ­ те са угнетителите. (Aл-Mумтaхaнa 60:9)

Така че е очевидно, че не става дума за религията на Мойсей или Исус, за които всеки Мюсюлманин трябва да потвърждава като истина. Въпросът е дали Хората на Писанието ще се държат добросъвестни и ще приемат приятелството или ще {и ви прогонват от домовете ви}.

Но винаги има надежда. Посланието за мир винаги е действително, ако е налице и намерение за мир. Още един път ще цитирам Корана, където Създателят казва (превод на значението):

Сред тях са и онези, които обиждат Пророка и казват: “Той надава ухо за всичко.” Кажи: “Ухо за ваше добро. Той вярва в Аллах и вярва на вярващите, и е милост за онези от вас, които вярват. А за онези, които обиждат Пратеника на Аллах, за тях има болезнено мъчение. (Aл-Aнфaл 8:61)

А в следващата строфа се добавя:

Кълнат ви се в Аллах, за да ви угодят. Но Аллах, а и Неговият Пратеник, най-много заслужава на Него да угаждат, ако са вярващи. (Aл-Aнфaл 8:62)

По отношение на 9/11 и подобните терористични атаки над невинни хора, да, съгласен съм с теб, че Пророк Мухаммад никога не би одобрил подобни действия. Има случай, когато, по време на битка, той Аллах да го благослови и с мир да го дари. видял трупа на възрастна жена, убита от Мюсюлмански войник, и гневно викнал:

"Защо е убита? Да не би да е войник? Не прилича на войник! ЗАЩО е убита?!"

За мен, като Мюсюлманин, това е урок за разделянето на хората на войници и граждани.

Нека Бог поощри гласа на мъдростта от всички страни, за да постигнем мир. Амин.

Надявам се, че моя отговор е изяснил въпроса и се надявам да ви чуя скоро отново. Ако имате още въпроси или коментари, свързани с Исляма, не се колебайте да пишете. Салаам.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации