вторник, 14 август 2012 г.

КОЙ ЩЕ СЪЖИВИ ПОГИНАЛАТА СУННА НА БАЙРАМА?В сведенията за Пратеника с.а.с. откриваме как той призовавал цялата общност за двата празника и подредена по определен начин участвала на тържественото начало в джамията.

На това оживление на общността присъствали всички; мъже, жени, деца, извършвали намаза, слушали хутбето и заедно отправяли дуа към Аллах Всевишния. Присъствали дори жените в месечно неразположение, като слушали наставленията на Пратеника на Аллах и участвали само в дуата.


Тази сунна днес не присъства в живота на мюсюлманите. Водени от статуквото и възприетата традиция за несмесване на половете и предпазване от глъчката на децата, в повечето случаи джамията се е превърнала в място само за мъже, като жените и децата са лишени от тази духовна наслада и въздействието на този благодатен дар за уммата.

Сивото ежедневие на мюсюлманите от днешния ден, вялото прекарване на празничните дни, което най-често се свеждат до неохотно честитене, мъчителни посещения и разни обичаи, налага да преосмислим отношение си към празниците.

Наложително е съживяване сунната на Пратеника с.а.с , чрез участие в байрамския намаз на цялото семейство. Това е пътят да бъде усетен духът на празника и живеца, който той носи за цялата общност.

Празниците са средство за съживяване на ислямския дух и доброто у човека.

Основният дълг за целта се пада на хората, които пряко участват в осведомяването на мюсюлманите, а и на всички юмюсюлмани, които са осъзнали необходимостта от възстановяване на този жизненоважен елемнент от обществения живот.

В хадис от сборника на Ибни Маджа Пратеника с.а.с. е казал:

„За всеки, който възстанови моя забравена сунна, ще има въздаяние, колкото за всички, които ще го последват, без нищо да се намали от тяхното въздаяние...”

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации